Trung Tâm Kline Galland

  • By Lee Micklin
  • Posted 10/30/1998
  • HistoryLink.org Essay 88

Viện Caroline Kline Galland, tọa lạc tại khu vực Seward Park vùng đông nam Seattle, là một viện dưỡng lão chuyên nghiệp dành cho người cao niên Do Thái. Suốt hơn 90 năm, cộng đồng Do Thái tại Seattle đã tập hợp những cuộc vận động gây quỹ và vốn để hỗ trợ viện dưỡng lão này nhằm phục vụ người Do Thái lớn tuổi. Được tài trợ từ đầu bằng chúc thư của Caroline Rosenberg Kline Galland (1841 – 1907), viện dưỡng lão được mở vào năm 1914 với bảy người nội trú. Đã lên danh sách đợi, nhưng các quy định về phân vùng đã cản trở việc mở rộng cho đến khi các cố vấn pháp lý của viện dưỡng lão thắng vụ kiện phúc thẩm ở Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ. Một tòa nhà mới được xây dựng vào năm 1930 và sau đó được mở rộng thêm. Tòa nhà đó được thay thế bằng một cơ sở mới, mở vào năm 1967, và cả cơ sở này và các chương trình Kline Galland đã phát triển đáng kể từ đó. Vào năm 2011, Viện Caroline Kline Galland có khả năng phục vụ cho 205 người nội trú.


Sources:

David Stern, The Kline Galland Center: She Started It. Now It's Up to Us to Keep It Going (Seattle: Academy Press, n.d.); Eighty Years of Caring: Timeline and Annual Meeting Agenda (Seattle: The Kline Galland Center, 1994); "History," Kline Galland website accessed November 5, 2011 (www.klinegalland.org/history.html).
Note: This essay was revised and updated on November 5, 2011.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You