Các Cộng Đồng Ethiopia và Eritrea tại Seattle

  • By Catherine Hinchliff
  • Posted 11/16/2010
  • HistoryLink.org Essay 9615

Người Ethiopia và Eritrea đã sinh sống tại vùng Seattle từ khoảng cuối thập niên 1960, bắt đầu từ các sinh viên đại học. Từ năm 1980 cho đến khoảng năm 2000, với Refugee Act (Đạo Luật Tị Nạn) được thông qua, hàng ngàn người Ethiopia và Eritrea đã đến Seattle với tư cách là di dân và tị nạn do bị chế độ chính trị áp bức, hạn hán, và chiến tranh. Khoảng đầu thế kỷ thứ hai mươi mốt, người Ethiopia và Eritrea đã đến Hoa Kỳ qua chương trình Diversity Immigration Visa (Thị Thực Di Trú Đa Dạng) – một chương trình cấp thẻ thường trú nhân cho các di dân qua hệ thống xổ số. Vào năm 2010, cộng đồng Ethiopia tại Seattle được ước tính có khoảng hơn 25,000 người, một trong những cộng đồng Ethiopia lớn nhất tại Hoa Kỳ. Cộng đồng Eritrea tại Seatlle có khoảng chừng 6,000 đến 8,000 người, là một trong những cộng đồng Eritrea lớn nhất tại Hoa Kỳ. Cả hai cộng đồng này đã phát triển mạnh tại Seattle, nhưng họ cũng phải đương đầu với những thử thách tương tự nhau, bao gồm vấn đề chuẩn bị cho thế hệ di dân đầu tiên nghỉ hưu trí, giữ trẻ em trong trường học và giúp các em trở thành những công dân tốt qua chương trình sau giờ học tại các trung tâm cộng đồng riêng của các em. Các trung tâm cộng đồng cung ứng môi trường giao tiếp xã hội và nhiều chương trình kể cả những chương trình được phác thảo nhằm giúp giữ gìn văn hóa và di sản. Ethiopian Community Mutual Association (Hội Tương Trợ Cộng Đồng Ethiopia) chào đón tất cả những người Ethiopia. (Người Ethiopia là một dân tộc đa dạng và nói nhiều ngôn ngữ khác nhau). Hội Eritrea ở Vùng Phụ Cận Seattle phục vụ cộng đồng Eritrea.


Sources:

Mike Carter, Susan Kelleher, Eric Pryne, and Keith Ervin, "4 Children at Sleepover and Aunt Killed in Fire -- Firefighters Struggle with Equipment at Fremont Blaze," The Seattle Times, June 13, 2010 (http://www.seattletimes.com); Doug Merlino, "Soccer to Reunite Ethiopians Who Fled Strife in Homeland -- 20,000 from North America Converge Here," The Seattle Times, June 27, 2004 (http://www.seattletimes.com); Vanessa Ho, "Kids’ Troubles Shake Seattle’s East Africans," Seattle Post-Intelligencer, April 12, 2006 (http://www.seattlepi.com); Jennifer Sullivan, "First Hill Shooting Leaves 1 Dead, 1 Injured -- Suspects Sought," June 13, 2006 (http://www.seattletimes.com); Lornet Turnbull, "Africans, American Blacks Try to Defuse Tensions,"  The Seattle Times, July 20, 2006 (http://www.seattletimes.com); Andrew DeMillo, "Ethiopian Community Celebrates -- Ceremony Marks Opening of New Orthodox Church in Seattle," The Seattle Times, July 22, 2000 (http://www.seattletimes.com); Sally Macdonald, "New Church in New World -- Ethiopian Congregation Follows a Dream," The Seattle Times, December 25, 1998 (http://www.seattletimes.com); Janet I. Tu, "Archbishop of Ethiopian Church, in Exile, Dies at 72 in Seattle," The Seattle Times, February 17, 2010 (http://www.seattletimes.com); Allen Berner, "Archbishop Mourned," The Seattle Times, February 21, 2010 (http://www.seattletimes.com); John Iwasaki, "Ethiopian Churches Meet Spiritual, Practical Needs," Seattle Post-Intelligencer, January 7, 2003 (http://www.seattlepi.com); Scott Gutierrez, "Local Ethiopians Seek Help to Open a Community Center,"seattlepi.com, August 5, 2010 (http://www.seattlepi.com); Matthew Craft, "Ethiopian Christmas Celebrations Begin -- Central Area Church Provides ‘Little Bit of Home’ for Members," The Seattle Times, January 5, 2003 (http://www.seattletimes.com); Catherine Hinchliff interview with Ezra Teshome, September 29, 2010, Seattle, Washington; Catherine Hinchliff interview with Sultan Mohamed, September 28, 2010, Seattle, Washington; Catherine Hinchliff interview with Dr. AlulaWasse, September 27, 2010, Seattle, Washington; Catherine Hinchliff interview with Mulumebet Retta, September 27, 2010, Seattle, Washington; Catherine Hinchliff interview with Assaye Abunie, September 15, 2010, Seattle, Washington; Catherine Hinchliff Interview with Tsegai Abraha, September 12, 2010, Seattle, Washington; "African Immigration" in In Motion: the African American Migration Experience, ed. by Howard Dodson and Sylviane A. Diouf (Washington D.C.: The Schomburg Center for Research in Black Culture, National Geographic, 2004), 198-215; CIA World Factbook, "Ethiopia"and "Eritrea," https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (accessed September 29, 2010); Ethiopian Community Mutual Association website (http://www.ecmaseattle.org/); Joshua Robin, "Eritrean Community Here Follows Strife Back Home -- A Faraway War Strikes in the Heart of Seattle," The Seattle Times, May 31, 2000 (http://www.seattletimes.com); Mary Spicuzza, "Eritreans Gather Today to Celebrate New Center, "The Seattle Times, June 14, 2003 (http://www.seattletimes.com); John Iwasaki, "New Eritrean Community Center Prepares for a Housewarming, "Seattle Post-Intelligencer, June 13, 2003 (http://www.seattlepi.com); Manuel Valdes, "Settled in Seattle, Eritreans Hang onto Heritage that Sustains Them,"The Seattle Times, July 7, 2008 (http://www.seattletimes.com); "Association History," and "Services," Eritrean Association in Greater Seattle website accessed September 29, 2010 (http://www.eritreanassociation.com/); Hidmo Eritrean cuisine (http://www.hidmo.org/); Donna R. Jackson, Jimmy Carter and the Horn of Africa: Cold War policy in Ethiopia and Somalia (Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., 2007), 106-111.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You